Zorg in natura

Heeft uw organisatie een aanbesteding en daarmee een contract met de gemeente? Dan dient u te declareren via I-standaarden, het berichtenverkeer. Woudwijk Zorgadvies neemt de facturatie graag van u over. Na elke declaratie ontvangt u een factuur van de declaratie. Wij kunnen ook overzichten verstrekken van wat er voor welke cliënt is gedeclareerd per periode.

Contact

MA – Vrij van 8:00 tot 18:00 beschikbaar via:

Postbus 70, 9100 AB Dokkum

Training signalering kindermishandeling, de meldcode en samenwerking met veilig thuis.

Op donderdag 16 januari 2020 organiseert Woudwijk Zorgadvies een training signalering kindermishandeling, gebruik meldcode en samenwerking Veilig Thuis. De training wordt verzorgd door het Regiecentrum BV.

Voor deze training zijn 6 SKJ-punten te verdienen. Aan het einde van de training ontvangt u een certificaat. De training is geschikt voor iedereen die werkt binnen de zorg en ook voor mensen die niet SKJ-geregistreerd zijn. U kunt deze training gebruiken als bewijs voor uw kwaliteitssysteem.

Share This