Zorg in natura

Heeft uw organisatie een aanbesteding en daarmee een contract met de gemeente? Dan dient u te declareren via I-standaarden, het berichtenverkeer. Woudwijk Zorgadvies neemt de facturatie graag van u over. Na elke declaratie ontvangt u een factuur van de declaratie. Wij kunnen ook overzichten verstrekken van wat er voor welke cliënt is gedeclareerd per periode.

Contact

MA – Vrij van 8:00 tot 18:00 beschikbaar via:

Postbus 70, 9100 AB Dokkum

Share This