Referenties

Door de jaren heen heeft Woudwijk Zorgadvies aan een groot aantal zorgondernemers advies en ondersteuning geleverd. Een klein aantal daarvan vindt u hieronder.

Referenties

pYnter!

Kindercoaching en/of leerbegeleiding

Ans & Grietje

Zorgopvang te Nij Beets

Dagbesteding GeWoon Knus

 Dagbesteding voor (jong) volwassenen en ouderen in een beschermde omgeving in Kollum.

Ulco

ULCO is een kleinschalige zorgpraktijk met vrijgevestigde zorgverleners voor jongeren en ouders met zorgvragen rondom autisme, ADHD, ADD of gezinsproblemen.

Boerderij Postma-Kroodsma

Een fantastische locatie voor dagbesteding, om te leren, om te werken, voor naschoolse opvang, etc. Voor jong én oud, voor kinderen als ook voor jongeren en volwassenen.

Dagbesteding de Swaen

De Swaen bestaat naast een lunchcafé uit een mobiele servicegroep en een werkplaats annex atelier. Cliënten van De Swaen werken in het lunchcafé, onderhouden het terrein, hebben een boodschappenservice en doen onderhoudswerk in het bos van Fogelsanghstate. In het atelier kun je op je eigen gebied creatief bezig zijn of eenvoudige houtbewerking doen. 

Aukje's zorgaanbod

Praktische en persoonlijke begeleiding op maat

Woonzorg Samen

We zijn er voor jongvolwassenen die het nét niet redden in de maatschappij. De wereld gaat voor hun te snel, sommige zaken zijn te ingewikkeld en ze zijn niet in staat daar zelf een weg in te vinden.

Uniek Talent

Creatieve dagbesteding

Op 'e Timpe

Zorg en Leerbedrijf

't Biggetje

Dagbesteding en logeren.

voor kinderen met een beperking

Mei Stipe

Begeleid wonen in Dokkum

De Tuorrebout

Wonen, werken, en logeren in een veilige omgeving

Steunpunt Zorg & Onderwijs

Expertisecentrum op het gebied van jeugdigen die niet naar school kunnen

Krollefier

Logeerhuis Krollefier staat open voor alle kinderen en jongeren met een beperking, waaronder kinderen met ADHD, ADD, een stoornis in het autistisch spectrum, al dan niet in combinatie met andere beperkingen.

Zorgcentrum Foarút

Zorgcentrum Foarut is gevestigd in Noard Burgum,  in het midden van een fantastische omgeving. De zorg wordt geboden vanuit huis, er is sprake van een hechte groep. Er wordt Jeugdhulp, begeleiding vanuit de Wmo en beschermd wonen geboden aan uitsluitend jongens. Bij Foarut worden vaak complexe gevallen geplaatst die elders tussen wal en schip vallen of in een gesloten (jeugd) inrichting worden geplaatst.

 

De 4 Elementen

De 4 Elementen biedt drie soorten zorg: Ondersteuning bij Wonen en Werken (Begeleid Wonen en Werken Traject), Ondersteuning bij Werken (Begeleid Werken) en Ondersteuning bij Wonen (Ambulante begeleiding). Welke vorm van ondersteuning je ook zoet, samen werken we aan jouw ontwikkeling en het verhogen van jouw zelfstandigheid. 

Eigen Regie Friesland

Thuisondersteuning

Wurkpleats Warber

Zorg-, leer- en Werkbedrijf

De Leidraad

Persoonlijke en kleinschalige zorg

Stipehus

Beschermd – Begeleid en Ambulant wonen in Dokkum

Drok Dwaande

Een kleinschalige werkplek in Harkema (Friesland) voor mensen met een bijzondere zorgvraag

Zorgboerderij de Lakenvelder

Wij richten ons bij de dagbesteding speciaal op mensen met psychische problemen, zij die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt of degene die weer begeleid moet worden naar de arbeidsmarkt. 

Nocht en Wille

Als Nocht en Wille Zorg willen we een bijzondere beleving bieden aan ieder mens dat aan onze zorg is toevertrouwd. We doen dat door het bieden van uitstekende zorg, passende activiteiten en een liefdevolle warme sfeer op onze locaties.

Clean Verslavingszorg

Begeleiding en behandeling voor mensen met een licht verstandelijke beperking die te maken hebben met verslavingsproblematiek.  De begeleiding wordt geboden door ervaringsdeskundigen.

Dagbesteding Holwerder Mieden

Dagbesteding Holwerder Mieden is voor mensen met geheugenstoornissen, psychisch en sociale problematiek.

Wilhelminahoeve

In een landelijke omgeving, een herkenbare woonomgeving en een huiselijke sfeer wordt 24 uur zorg verleent waarbij geborgenheid, veiligheid en vertrouwen essentieel zijn.

Contact

MA – Vrij van 8:00 tot 18:00 beschikbaar via:

Postbus 70, 9100 AB Dokkum

Share This