Interne Audits

Woudwijk Zorgadvies is bevoegd tot het uitvoeren van interne audits. De audit wordt uitgevoerd op basis van de aanbestedingsregels die gelden binnen Friesland. Wij kunnen de audit ook verzorgen op basis van ISO 9001 richtlijnen.

De interne audit met een waarmerk van Woudwijk Zorgadvies wordt geaccepteerd als kwaliteitseis bij Sociaal Domein Fryslân. Wij  komen bij u langs voor de audit. Vooraf lezen wij ons dan in het bedrijfsplan/ handboek. Na de audit ontvangt u een rapportage en verslag. Hierbij ontvangt u uiteraard verbeterpunten, maar ook praktische handvaten die u direct kunt toepassen in uw organisatie.

  Contact

  MA – Vrij van 8:00 tot 18:00 beschikbaar via:

  Postbus 70, 9100 AB Dokkum

  Training signalering kindermishandeling, de meldcode en samenwerking met veilig thuis.

  Op donderdag 16 januari 2020 organiseert Woudwijk Zorgadvies een training signalering kindermishandeling, gebruik meldcode en samenwerking Veilig Thuis. De training wordt verzorgd door het Regiecentrum BV.

  Voor deze training zijn 6 SKJ-punten te verdienen. Aan het einde van de training ontvangt u een certificaat. De training is geschikt voor iedereen die werkt binnen de zorg en ook voor mensen die niet SKJ-geregistreerd zijn. U kunt deze training gebruiken als bewijs voor uw kwaliteitssysteem.

  Share This