Organisatie portfolio

Organisatie portfolio’s

[

2019 - heden

In 2021 hebben medewerkers de IRCA-certificering gehaald. Er zijn audits uitgevoerd bij (kleinschalige) zorgaanbieders. Er zijn vijf intervisiegroepen actief onder leiding van een LVC-geregistreerde intervisieleider.

In 2019 is het aanbod van Woudwijk Zorgadvies uitgebreid met o.a. het schrijven van kwaliteitshandboeken, het uitvoeren van interne audits en het declareren van zorg via Zorg in Natura (het berichtenverkeer).

[

2017 – 2020

Zorg coöperatie TIRZA Trynwalden
Functie: zorgcoach voor burgers

[

2015 – 2018

Bewindvoerding en mentorschap

Woudwijk Zorgadvies voert bewindvoering en mentorschap. Na 2018 is de focus teruggegaan naar zorgadvies.

[

2013 – heden

Gemeente Ameland
Functie: coördinator gebiedsteam (ZZP)
ik stuur het gebiedsteam aan, voornamelijk op procesniveau en ben waar nodig ook cliëntondersteuner. Mijn grootste taak is het verbinden van de juiste mensen met elkaar.

[

2013 – 2015

Bestuurslid Zorgcoöperatie Noord u.a.

Rika is bestuurslid van ZCN. De gehele fase van opstarten is tijdens Rika haar bestuursperiode gedaan.

[

2013 – 2014

Gemeente Dantumadeel
Functie: coördinator sociaal team

[

2011 - 2011

Gemeente Ameland
Functie: WMO consulent (vervanging tijdens ziekte) het afgeven van indicaties

[

2009 – 2011

Gemeente Kollumerland
Functie: coördinator CJG, procesmanager verwijsindex

[

2008 – 2011

Gemeente Dantumadeel
Functie: coördinator CJG, procesmanager verwijsindex

[

2008 – 2013

Gemeente Ameland
Functie: cliënten adviseur, coördinator CJG, procesmanager verwijsindex
bezoeken van cliënten in de thuissituatie met complexe problematiek

[

2006 – heden

Woudwijk Zorgadvies
Functie: zelfstandige / eigenaar

[

2006 – 2008

Gemeente Kollumerland
Functie: JIF coördinator voor het project jong in Friesland

[

2005 – 2007

Zorgcentrum de Stelp (Hollum)
Functie: cliëntenadviseur van Ameland met mantelzorgbegeleiding

[

2005 – 2008

Gemeente Kollumerland
Functie: Projectcoördinator seniorenvoorlichting en ouderenadviseur

[

2002 – 2008

Zorgcentrum de Stelp ( Hollum )
Functie: projectleider
Projecten: integratie verpleeg en verzorgingshuis en integratie verpleeg verzorgingshuis met de thuiszorg

[

2002 – 2004

Welzijnsorganisatie het Achtkant (Kollum)
Functie: projectcoördinator seniorenvoorlichting

Contact

MA – Vrij van 8:00 tot 18:00 beschikbaar via:

Postbus 70, 9100 AB Dokkum

Share This