Welkom bij

Woudwijk Zorgadvies

Geen zorgen over zorg

 

Goede zorg voor iedereen. Een mooi streven, dat in de praktijk vaak moeizaam verloopt.

 

Iemand die zorg nodig heeft, is immers kwetsbaar. Budgethouder, zorgverleners en zorginstanties zijn gebonden aan regels. Onder de naam Woudwijk Zorgadvies helpen wij iedereen die met zorg te maken heeft. Dit kunnen particulieren zijn, maar ook organisaties. Wij zetten mensen graag (weer) op hun eigen spoor. Samen over grenzen heen kijken, vinden wij heel belangrijk.

Onze diensten

PGB

PGB – Bemiddeling

PGB – Advies

Indicatie aanvragen

 

Kwaliteit

Interne audits

Bedrijfsadvies

Kwaliteitshandboek

 

Intervisie & trainingen

Aanmelden

Zorg in natura

Facturering

Contactgegevens

maandag – vrijdag van 8:00 tot 18:00 beschikbaar via:

06-29192860

info@woudwijkzorgadvies.nl

Postbus 70, 9100 AB Dokkum

Training signalering kindermishandeling, de meldcode en samenwerking met veilig thuis.

Op donderdag 16 januari 2020 organiseert Woudwijk Zorgadvies een training signalering kindermishandeling, gebruik meldcode en samenwerking Veilig Thuis. De training wordt verzorgd door het Regiecentrum BV.

Voor deze training zijn 6 SKJ-punten te verdienen. Aan het einde van de training ontvangt u een certificaat. De training is geschikt voor iedereen die werkt binnen de zorg en ook voor mensen die niet SKJ-geregistreerd zijn. U kunt deze training gebruiken als bewijs voor uw kwaliteitssysteem.

Share This