Bedrijfsadvies

Wilt u een zorgonderneming beginnen, of wilt u bedrijfsadvies? Woudwijk Zorgadvies heeft zorginhoudelijke expertise in huis. Daarnaast kunnen wij ook uw bedrijfsprocessen onder de loep nemen en deze optimaliseren. Dit kan tijd en kostenbesparend werken. Daarnaast kan het nooit kwaad om een externe partij een keer naar uw bedrijfsplan te laten kijken.

Contact

MA – Vrij van 8:00 tot 18:00 beschikbaar via:

Postbus 70, 9100 AB Dokkum

Training signalering kindermishandeling, de meldcode en samenwerking met veilig thuis.

Op donderdag 16 januari 2020 organiseert Woudwijk Zorgadvies een training signalering kindermishandeling, gebruik meldcode en samenwerking Veilig Thuis. De training wordt verzorgd door het Regiecentrum BV.

Voor deze training zijn 6 SKJ-punten te verdienen. Aan het einde van de training ontvangt u een certificaat. De training is geschikt voor iedereen die werkt binnen de zorg en ook voor mensen die niet SKJ-geregistreerd zijn. U kunt deze training gebruiken als bewijs voor uw kwaliteitssysteem.

Share This