Indicatie aanvragen

Wanneer u in aanmerking komt voor een PGB, heeft u een indicatie nodig. Het hangt van uw situatie af bij welke instantie u deze indicatie moet aanvragen. Wij helpen u graag bij het aanvragen van indicaties bij:

 • Het CIZ (de WLZ)
 • De gemeenten (WMO en Jeugdwet)
 • De zorgverzekeraar (ZvW)

  Contact

  MA – Vrij van 8:00 tot 18:00 beschikbaar via:

  Postbus 70, 9100 AB Dokkum

  Training signalering kindermishandeling, de meldcode en samenwerking met veilig thuis.

  Op donderdag 16 januari 2020 organiseert Woudwijk Zorgadvies een training signalering kindermishandeling, gebruik meldcode en samenwerking Veilig Thuis. De training wordt verzorgd door het Regiecentrum BV.

  Voor deze training zijn 6 SKJ-punten te verdienen. Aan het einde van de training ontvangt u een certificaat. De training is geschikt voor iedereen die werkt binnen de zorg en ook voor mensen die niet SKJ-geregistreerd zijn. U kunt deze training gebruiken als bewijs voor uw kwaliteitssysteem.

  Share This