Kwaliteit

Als zorgondernemer moet je voldoen aan kwaliteitseisen. Woudwijk Zorgadvies is bevoegd tot het uitvoeren van interne audits. Daarnaast geven wij graag bedrijfsadvies.

Diensten

Interne audit

Woudwijk Zorgadvies is bevoegd tot het uitvoeren van interne audits. De audit wordt uitgevoerd op basis van de aanbestedingsregels die gelden binnen Friesland. Wij kunnen de audit ook verzorgen op basis van ISO 9001 richtlijnen.

Kwaliteitshandboek

Heeft u nog geen kwaliteitshandboek? Wij schrijven deze graag voor u. U kunt er ook voor kiezen om het handboek zelf te schrijven, maar u te laten coachen door ons.

Aanbesteden

Bedrijfsadvies

Wilt u een zorgonderneming beginnen, of wilt u bedrijfsadvies? Woudwijk Zorgadvies heeft zorginhoudelijke expertise in huis.

Coaching ZZP'ers HKZ

Bent u ZZP’er moet u (voor 1 juni 2020) voldoen aan nieuwe (HKZ) eisen? Wij bieden een coachingstraject aan.

Contact

MA – Vrij van 8:00 tot 18:00 beschikbaar via:

Postbus 70, 9100 AB Dokkum

Share This