Kwaliteit

Als zorgondernemer moet je voldoen aan kwaliteitseisen. Woudwijk Zorgadvies is bevoegd tot het uitvoeren van interne audits. Daarnaast geven wij graag bedrijfsadvies.

Diensten

Interne audit

Woudwijk Zorgadvies is bevoegd tot het uitvoeren van interne audits. De audit wordt uitgevoerd op basis van de aanbestedingsregels die gelden binnen Friesland. Wij kunnen de audit ook verzorgen op basis van ISO 9001 richtlijnen.

Kwaliteitshandboek

Heeft u nog geen kwaliteitshandboek? Wij schrijven deze graag voor u. U kunt er ook voor kiezen om het handboek zelf te schrijven, maar u te laten coachen door ons.

Aanbesteden

Bedrijfsadvies

Wilt u een zorgonderneming beginnen, of wilt u bedrijfsadvies? Woudwijk Zorgadvies heeft zorginhoudelijke expertise in huis.

Contact

MA – Vrij van 8:00 tot 18:00 beschikbaar via:

Postbus 70, 9100 AB Dokkum

Training signalering kindermishandeling, de meldcode en samenwerking met veilig thuis.

Op donderdag 16 januari 2020 organiseert Woudwijk Zorgadvies een training signalering kindermishandeling, gebruik meldcode en samenwerking Veilig Thuis. De training wordt verzorgd door het Regiecentrum BV.

Voor deze training zijn 6 SKJ-punten te verdienen. Aan het einde van de training ontvangt u een certificaat. De training is geschikt voor iedereen die werkt binnen de zorg en ook voor mensen die niet SKJ-geregistreerd zijn. U kunt deze training gebruiken als bewijs voor uw kwaliteitssysteem.

Share This